Văn phòng chia sẻ tại thị xã Hà Tiên

thị xã Hà Tiên là nơi mà người dân có mức sống và thu nhập cao nhất cả nước. Đây là thị trường kinh doanh rộng mở cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị xã Hà Tiên cũng là nơi có chi phí sinh hoạt, giá thuê bất động sản (văn phòng, nhà ở,..) đắt … Đọc tiếp