Mẫu thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh

Rate this post

Mẫu thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh là một tài liệu thông tin mà một công ty hoặc tổ chức sử dụng để thông báo về việc chuyển đổi hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh hiện tại. Thông báo này thông báo về địa chỉ mới, ngày chuyển đổi và các chi tiết khác liên quan đến quá trình thay đổi địa điểm. Mục đích của mẫu thông báo này là để thông báo và cung cấp thông tin đến khách hàng, đối tác và các bên liên quan về sự thay đổi này và cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ nếu cần thiết.

1. Luật đăng ký doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật không còn quy định khái niệm “đăng ký kinh doanh”. Khái niệm đăng ký kinh doanh được quy định trong Đạo luật công ty 2014, nhưng Đạo luật công ty 2020 đã bãi bỏ toàn bộ Đạo luật công ty vào năm 2014.

Mặt khác, bạn có thể tham khảo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về “Đăng ký doanh nghiệp” thông qua khái niệm “Đăng ký doanh nghiệp”. Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp sẽ thành lập, doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các yêu cầu về đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Khái niệm “đăng ký kinh doanh” không chỉ giới hạn trong hình thức doanh nghiệp mà còn mở rộng ra cả hình thức đăng ký hộ kinh doanh thương mại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Luật địa chỉ kinh doanh hiện hành như thế nào?

Địa chỉ kinh doanh, còn được gọi là địa điểm kinh doanh được quy định tại khoản 3, mục 44 của Đạo luật công ty 2020, là nơi công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể. Điều này có nghĩa là một trang web kinh doanh chỉ là một nơi mà một doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh. Khác với văn phòng đại diện hay chi nhánh, địa điểm kinh doanh không được coi là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có con dấu, không có tư cách pháp nhân và không thực hiện chức năng đại diện cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh được coi là một trong những loại hình hoạt động bên ngoài trụ sở đăng ký của công ty. Trong một số trường hợp sau khi thành lập địa điểm kinh doanh công ty có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp công ty không được thay đổi địa điểm kinh doanh như sau:

Công ty đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty đang làm thủ tục giải thể theo quyết định giải thể công ty.
Theo yêu cầu của Toà án, cơ quan thi hành án, cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Công ty đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký”.

4. Trình tự và điều kiện thay đổi địa chỉ kinh doanh

Việc đăng ký địa điểm kinh doanh có thể được thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên hợp danh trở lên và của chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.
Giấy ủy quyền (nếu có).
Chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu của thành viên hoặc cổ đông sáng lập.
Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung (bản sao). Danh sách đầy đủ các thành viên.
Bản chính công văn (mẫu 09) của cơ quan thuế về việc đồng ý chuyển đi.
Bước 2: Gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chuyển địa điểm.
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
– Trường hợp yêu cầu chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

5. Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ (địa điểm) kinh doanh được đính kèm tại Phụ lục II-9 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Phụ lục II-9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN CÔNG TY
Con số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________________

……, ngày tháng năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung hồ sơ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
Tên công ty (viết in hoa): ………………………………….. .. . …………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………….. .. .. ……………………………………… .. ….
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ báo cáo nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp. ../…/…… Cơ quan cấp:…………………………….
Đăng ký chỉnh sửa nội dung hồ sơ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm hoạt động kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (viết bằng chữ in hoa):……………………. ………………………. … .
………………………………………………………….. …………….. ……
Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………… ………. …… … …………………………. … …… . ……. …………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu chưa có mã số chi nhánh/mã số thuế chi nhánh): ……….. . Ngày và nơi cấp: …………………………….
Đăng ký thay đổi: …………………………….. …………….. …………. …………………………….. …………….. ………….
Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
Người ký Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY/TRƯỞNG CHI NHÁNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Câu hỏi thường gặp

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh bắt buộc không?

Trả lời: Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh có thể bắt buộc phụ thuộc vào quy định pháp luật và ngành nghề hoạt động của công ty.
Quy trình thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh như thế nào?
Trả lời: Quy trình thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh thường bao gồm việc nộp đơn xin cấp phép và thông báo cho các cơ quan chức năng.
Mục đích của mẫu thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh là gì? 
Trả lời: Mục đích của mẫu thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh là thông báo chính xác và đáng tin cậy cho khách hàng và đối tác về việc thay đổi này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đọc giả đã dành thời gian để đọc bài viết về văn phòng chia sẻ và các bài viết liên quan. Hy vọng rằng thông tin đã cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích của văn phòng chia sẻ. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và chia sẻ thêm kiến thức với bạn.

Leave a Comment